ZARZĄD
Stowarzyszenia
fot. Renata Dąbrowska

Leszek
Bonna

Prezes zarządu
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
Kopyść 031022

Sławomir Kopyść

Wiceprezes zarządu
Członek Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
M_2_7446-1 2

Tomasz Sobieraj

Wiceprezes zarządu
Wicemarszałek Województwa Zachodnio - Pomorskiego