Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk

Wykorzystajmy wspólnie szansę na rozwój infrastruktury transportowej.

Czas na

RegionyO nas

Stowarzyszenie Polskich Regionów
Korytarza Transportowego
Bałtyk-Adriatyk

Współpraca polskich regionów. Wspieramy i promujemy strefę rozwojową Korytarza Tranportowego Bałtyk – Adriatyk w Polsce

demo-attachment-69-circle
mapa-polski
demo-attachment-67-camera

0
Regionów
0
Terminali drogowo-kolejowych
0
Członków wspierających
0
Porty morskie

Cele
Stowarzyszenia
Monitoring

realizowanych i planowanych inwestycji infrastruktury transportowej (punktowych i liniowych) realizowanych ze źródeł publicznych i prywatnych.

Współpraca

z ośrodkami zagranicznymi
ze Skandynawii, państw Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej.

Udział

w projektach i inicjatywach Unii Europejskiej, posiedzeniach zespołów i komitetów dotyczących korytarza Bałtyk – Adriatyk.

Kreowanie i promocja

strefy rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk w kraju i zagranicą.

Organizowanie

strefy rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk w kraju i za granicą.

Inicjowanie

przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza, zwłaszcza w jego punktach węzłowych.


Zarząd
Stowarzyszenia
fot. Renata Dąbrowska

Leszek Bonna

Prezes Zarządu
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
Kopyść 031022

Sławomir Kopyść

Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
M_2_7446-1 2

Tomasz Sobieraj

Wiceprezes Zarządu
Wicemarszałek Województwa Zachodnio - Pomorskiego

Członkowie
i Partnerzy
Previous
Next

Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.

Previous
Next
demo-attachment-69-circle

0 mld €
Finansowanie
0
Korytarzy
0
Państw

Współczesna polityka europejska zasadniczą wagę przywiązuje do korytarzy transportowych, które są filarem nowej bazowej sieci transportowej UE. Dotychczas tworzono rozbieżne systemy i połączenia, które przyczyniały się do powstawania wąskich gardeł. Aktualnie w Europie duży nacisk kładzie się na wielonarodowy charakter korytarzy, co świadczy, że przebiegają one przez kilka państw.

Czytaj więcej...

Inicjatywa Unii Europejskiej budowy trans-europejskich korytarzy komunikacyjnych, w tym Korytarza Bałtyk–Adriatyk ogłoszona 17 października 2013 r. stwarza realne szanse na integrację krajów, regionów i miast położnych w orbicie jego wpływów.


Czytaj więcej...

Porozumienie samorządowe dla Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk zostało podpisane w dniu 9 grudnia 2013 roku w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni i stanowi ono odnowienie porozumienia zawartego 14 listopada 2003 roku.

Czytaj więcej...

Accordion Content