Geneza
powstania stowarzyszenia

Geneza Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk 

Genezy stowarzyszenia należy się doszukiwać w dwóch porozumieniach podpisanych w 2009 roku pomiędzy regionami położonymi wzdłuż szlaku Północ-Południe w Europie. Celem pierwszego z nich podpisanego pomiędzy regionami  wchodzącymi w skład Polski, Czech, Słowacji, Austrii oraz Włoch była „niezwłoczna realizacja korytarza kolejowego Północ–Południe” (Gdańsk/Gdynia–Warszawa–Brno/Bratysława–Wiedeń–Bolonia). Ponadto w grudniu 2009 roku, 9 spośród wymienionych regionów reprezentujących Polskę, Czechy i Austrię podpisało deklarację mówiącą o europejskim i regionalnym znaczeniu osi autostrady Gdańsk–Brno–Wiedeń.

W następstwie powyższych inicjatyw samorząd województwa pomorskiego wystąpił z koncepcją, by zacieśnić integrację pomiędzy polskimi regionami korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. 23 czerwca 2010 roku w Gdyni podpisano porozumienie pomiędzy marszałkami siedmiu polskich regionów ulokowanych wzdłuż trasy przebiegu polskiej części korytarza.  W toku dalszych prac ustalono formułę zacieśniania współpracy w formie stowarzyszenia. W dniu 30 marca 2012 roku odbył się zjazd założycielski Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. 

Do stowarzyszenia swoją akcesję zgłosiło 7 najważniejszych polskich województw korytarza: kujawsko-pomorskie, łódzkie, śląskie, mazowieckie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie oraz województwo pomorskie jako inicjator stowarzyszenia. W formule członków wspierających do stowarzyszenia przystąpiło 20 podmiotów prywatnych reprezentujących porty morskie i lotnicze, terminale kontenerowe, przewoźników kolejowych, operatorów logistycznych i instytucje otoczenia biznesu.

Czym zajmuje się stowarzyszenie?

Koncepcja stowarzyszenia wychodzi naprzeciw konieczności lepszej reprezentacji interesów samorządów wojewódzkich, których lokalizacja znajduje się w strefie wpływów korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk w Polsce. To samorządy wojewódzkie odpowiedzialne są bowiem za tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu, w tym branży transportowej i logistycznej. 

Od 2013 roku stowarzyszenie jest partnerem Komisji Europejskiej w pracach prowadzonych przy unijnym koordynatorze Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. W ramach powyższych prac podejmuje inicjatywy na rzecz umieszczania ważnych dla Polski inwestycji na unijnej liście projektów wspieranych z funduszy TEN-T, uczestniczy w unijnych forach korytarza Bałtyk-Adriatyk oraz w konsultacji raportów i innych ważnych dokumentów.  Stowarzyszenie walczy o wzmocnienie rangi połączeń północ-południe w Polsce, które łączą polskie porty morskie z krajami ulokowanymi za naszą południową granicą. Zaangażowane jest także w inicjatywy na rzecz wydłużenia Korytarza Bałtyk-Adriatyk na Szwecję poprzez autostrady morskie Gdynia-Karlskrona i Świnoujście-Trelleborg. Propaguje też budowę bocznych odgałęzień od Korytarza Bałtyk-Adriatyk w kierunku Morza Czarnego (Ukraina, Rumunia). Stowarzyszenie uczestniczy w licznych konferencjach i imprezach targowo-wystawienniczych organizowanych w kraju i za granicą. Współpracuje ze Związkiem Miast i Gmin Morskich oraz Związkiem Miast Nadwiślańskich, z którymi organizuje raz do roku krajowe Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Publikuje także doroczne Raporty o stanie infrastruktury liniowej oraz punktowej Korytarza BAC w Polsce.

demo-attachment-69-circle