demo-attachment-69-circle
Aktualności
Artykuły − Relacje − Konferencje

Nowy port multimodalny w Karsznicach otwarty!

Na tę chwilę mieszkańcy Zduńskiej Woli, a zwłaszcza Karsznic, czyli kolejowej dzielnicy miasta, czekali od lat. Ale to moment równie istotny dla całego województwa łódzkiego. W środę 15 listopada zostało otwarte Centrum Logistyczne Zduńska Wola Karsznice, jedna z najważniejszych inwestycji dla naszego regionu.

X FORUM KORYTARZA TRANSPORTOWEGO BAŁTYK-ADRIATYK

Dekarbonizacja w transporcie, aktualne informacje na temat zmienionego rozporządzenia TEN-T oraz rola Węgier w korytarzach transportowych TEN-T i międzynarodowych łańcuchach dostaw – to tylko niektóre z tematów podjętych podczas jubileuszowego X Forum Bałtyk – Adriatyk, które odbyło się w dniach 19-20 października w Budapeszcie na Węgrzech.

Port w Burgas

Fundusz Trójmorza inwestuje w BMF Port Burgas

Zacieśnianiu współpracy 12 krajów w Europie Środkowej na osi północ–południe, od Morza Bałtyckiego po Adriatyk i Morze Czarne od kilku lat służy Inicjatywa Trójmorza.
W ramach tej inicjatywy zobowiązały się one do współpracy, której podstawą są trzy sektory związane z energetyką, transportem oraz infrastrukturą cyfrową.

port Gdańsk prop Canva

Port Gdańsk: Rozwój i ekologia

Dane za pierwsze półrocze stawiają Port Gdańsk po raz kolejny na pozycji lidera kontenerowego na Bałtyku oraz na drugiej pozycji w przeładunkach ogółem. Port Gdańsk jest również w czołówce w rankingu portów europejskich, wyprzedzając m.in. port w Marsylii, Barcelonie, Konstancy czy Walencji.

Gdynia pexels

Pozycja gdyńskiego portu w Korytarzu Bałtyk-Adriatyk w świetle planowanych inwestycji infrastrukturalnych

Gdyński port jest jednym z wiodących portów południowego Bałtyku, jego usytuowanie geograficzne sprawia, że jest jednocześnie ważnym węzłem sieci bazowej TEN-T oraz istotnym punktem na mapie korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. To z gdyńskiego portu wychodzą strategiczne europejskie szlaki drogowe i kolejowe oraz tzw. infrastruktura punktowa, np. porty lotnicze i morskie.

Portal Morski

Kolejowe inwestycje w województwie łódzkim

Położone w obszarze oddziaływania korytarza Bałtyk – Adriatyk województwo łódzkie to region o dużym potencjale inwestycyjnym. Aby ten potencjał podtrzymać, niezbędne są inwestycje, także kolejowe, realizowane z myślą o wzmocnieniu publicznego transportu zbiorowego.

Fot.: Żaneta Marciniak-Zwolińska

Żegluga Wisłą jest możliwa

O potrzebie rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych, w tym dolnego odcinka Wisły mówi się w Polsce od lat. Jednak doprowadzenie największej polskiej rzeki do stanu pełnej żeglugowości to proces wieloletni, a przede wszystkim proces bardzo kosztowny, co od lat jest największą barierą, aby w tej materii rozpocząć konkretne inwestycje.

shutterstock_2055501554

Rewizja wytycznych TEN-T

Na unijnym forum trwają prace nad rewizją rozporządzenia w sprawie rozwoju sieci TEN-T. Częścią tych zmian jest utworzenie nowego korytarza transportowego łączącego trzy morza – Bałtyckie, Czarne i Egejskie. Z Polskiej perspektywy, istotną częścią będzie międzynarodowy korytarz drogowy – w dalszej perspektywie również kolejowy – Via Carpatia przebiegający wzdłuż obecnej wschodniej granicy Unii Europejskiej.

1408x594

Konsultacje publiczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Kompleksowe zagospodarowanie Dolnej Wisły”.

Ministerstwo Infrastruktury zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Kompleksowe zagospodarowanie Dolnej Wisły”.
Dokumentacja dotycząca projektu uchwały znajduje się na stronie Ministerstwa.

Uwagi można zgłaszać na dedykowanym formularzu konsultacyjnym do piątku, 14 kwietnia 2023 r.

Pomorskie Port

Pomorskie porty jako ogniwa globalnej gospodarki – podsumowanie trendów i wskaźników za 2022 rok

W dzisiejszych czasach, między innymi na skutek wojny w Ukrainie, skracania łańcuchów dostaw i deglobalizacji, położenie geograficzne regionu odgrywa rolę szczególnie ważną, kto wie czy nie bardziej istotną niż kiedyś. Twierdzenie to znajduje swoje potwierdzenie w odniesieniu do definiowania przewag konkurencyjnych regionu pomorskiego, wynikających z jego zasobów naturalnych i nadmorskiego położenia.

własność port Koper

Rekordowy Port Koper

Pod koniec grudnia 2022 roku słoweński Port Koper przeładował milionową jednostkę TEU, przekraczając magiczną liczbę, do której dążył przez ostatnie lata. Koper stał się tym samym pierwszym portem na Adriatyku, który w ciągu jednego roku przekroczył milion TEU obrotów.

Forum zajawka-min

IX Forum Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk

W dniach 22-23 września 2022 r. w sali koncertowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia odbyło się IX Forum Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk. Tegoroczne Forum zorganizowane zostało w ramach Kongresu Gospodarki Morskiej Portu Gdynia im. Tadeusza Wendy i jak co roku, była to okazja do spotkania branży logistycznej, portowej i morskiej z przedstawicielami polskich regionów położonych wzdłuż korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk.

Port Gdańsk fot S.Lewandowski

Port Gdańsk. Rozwój infrastruktury sieci TEN-T na mapie korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk

Przebudowa linii kolejowej nr 226 na odcinku pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Portem Północnym w Gdańsku, w ramach której oddano do użytku w 2016 roku m.in. nowy dwutorowy most nad Martwą Wisłą, zapoczątkowała kolejne inwestycje w infrastrukturę kolejową już na terenie portu. Choć jeszcze nie wszystkie z nich zostały zakończone, to można już dzisiaj powiedzieć o wielkiej metamorfozie terenów kolejowych w gdańskim porcie i umocnieniu jego pozycji względem innych nadbałtyckich portów.

South Baltic kwadrat

Stowarzyszenie otrzymuje dofinansowanie do projektu EcoInter

Celem projektu realizowanego w ramach Programu Południowy Bałtyk będzie aktywizacja gospodarcza i umiędzynarodowienie przedsiębiorstw operujących w dziedzinie transportu intermodalnego i logistyki w regionie Południowego Bałtyku poprzez rozwój połączeń i relacji handlowych pomiędzy polskimi portami a portami skandynawskimi.

PCC Intermodal Kutno

Województwo łódzkie silne logistycznie

Położenie województwa łódzkiego na skrzyżowaniu szlaków transportowych, w tym w obszarze korytarza Bałtyk – Adriatyk, to szansa na dalszy, stopniowy rozwój całego regionu. Już zrealizowane bądź realizowane inwestycje firm z branży logistycznej i e-commerce, i powiązane z tym przedsięwzięcia magazynowe i terminalowe, powodują, że województwo łódzkie może stać się polskim centrum dystrybucyjnym, do czego aspiruje od wielu lat.

screen ze strony eastwestgate.com

Terminal intermodalny East-West Gate

Nowa kolejowa brama z Azji do Europy – bo tak można powiedzieć o inwestycji intermodalnej w węgierskim Fényeslitke, jest już niemal gotowa na przyjęcie pierwszych pociągów. Jednak z uwagi na działania wojenne, jakie toczą się w sąsiedniej Ukrainie, na pierwszy przeładunek w East-West Gate (EWG) przyjdzie jeszcze zaczekać.

South Baltic kwadrat

Projekt Seed Money

Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk złożyło wniosek o dofinansowanie projektu Seed Money. Projekt realizowany będzie z programu Interrego South Baltic 2014-2020

barka na wodzie

Żeglowna Odra? Tak, tylko kiedy?

Na dzisiaj szacuje się, że drogą wodną w kierunku Europy Zachodniej płynie około 1 mln ton towaru rocznie. W kierunku północ – południe, Odrzańska Droga Wodna (ODW) straciła swoją żeglowność. Od wielu lat trwa degradacja połączeń, między innymi z uwagi na parametry żeglugowe, które nie pozwalają na swobodną żeglugę. A warto pamiętać, że jeszcze 20-30 lat temu ODW była na poziomie III klasy na niemal całej długości.

IMG_3235

Wisła Cargo 2021

Żegluga śródlądowa, mimo korzystnej sieci śródlądowych dróg wodnych, pozostaje wciąż brakującym ogniwem łańcucha dostaw w polskim systemie transportowym.