BALTEXPO 2019 Międzynarodowe Targi Morskie

W dniach 9-11 września 2019 r. w Gdańsku odbyła się jubileuszowa edycja

Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO 2019.Była to już XX edycja targów, organizowanych co 2 lata od 1982 r.

W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 250 firm i organizacji z 23 krajów. Tematami przewijającymi się przez trzy dni trwania wydarzenia był obszar gospodarki morskiej, na który składa się przemysł morski i stoczniowy, infrastruktura portów i przemysłu morskiego, logistyka, żegluga morska i przybrzeżna oraz śródlądowa. Wystawcy reprezentowali również dziedziny związane z bezpieczeństwem, ochroną portów oraz ochroną środowiska.

W ramach MTM BALTEXPO 2019 organizatorzy przygotowali liczne panele dyskusyjne dla uczestników wydarzenia, w których udział brali eksperci, przedstawiciele firm, samorządów oraz rządu.

Targi otworzyła pani prezes Zarządu Targów Warszawskich – Grażyna Ewa Karłowska, zaznaczając iż zorganizowanie takiej imprezy nie byłoby możliwe bez współpracy z czołowymi firmami i ekspertami, którzy od lat biorą udział i aktywnie działają przy organizacji BALTEXPO.

Odczytane zostały listy skierowane do uczestników Targów.

Autorem pierwszego listu był Prezydent RP Andrzej Duda, a odczytał go doradca Prezydenta Piotr Karczewski. Prezydent kładł nacisk na horyzonty rozwoju polskiego przemysłu stoczniowego, cywilnego i wojskowego, gospodarki portowej, rybołówstwa i dalekomorskiej floty handlowej, innowacyjnych technik ochrony systemu morskiego, a także w dziedzinie kształcenia profesjonalnych kadr zawodowych i naukowych, które zasilą kolejne pokolenia polskich ludzi morza.

Premier Mateusz Morawiecki w liście odczytanym przez Jarosława Sellina, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego zaznaczył istotny wpływ rozwoju gospodarki morskiej, usług portowych i przemysłu stoczniowego na rozwój innych dziedzin gospodarki.

Działania sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wyszczególniła w swoim wystąpieniu jej przewodnicząca, Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Zaznaczyła, że (…) „gospodarka morska to ludzie i osoby zarządzające, nie tylko w administracji publicznej, ale przede wszystkim we wszystkich prywatnych firmach, które na własne ryzyko, koszt i poprzez swoje zaangażowanie mogą przyczynić się do podnoszenia rangi Polski na całym świecie. Inwestycjom w regionach nadmorskich towarzyszą inwestycje w portach, na szlakach żeglugowych, stoczniowych, będących w pieczy ministerstwa gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej”.

Minister Marek Gróbarczyk, którego list odczytała Dyrektor departamentu MGMiŻŚ, Katarzyna Krzywda stwierdził, że wspólne wysiłki różnych podmiotów zrzeszonych w otoczeniu branży morskiej pozwalają optymistycznie patrzeć w jej przyszłość.

Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego oraz prezes zarządu Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk,  swoim wystąpieniu zapewnił o dobrych rezultatach współpracy Stowarzyszenia z przedsiębiorcami działającymi w szeroko rozumianej branży morskiej, czego dowodem są kolejne inwestycje związane z branżą morską. Wicemarszałek Świlski odniósł się także do słów przedmówców, którzy podkreślali, że branża morska generuje 6 proc. ogólnego zatrudnienia, przypominając, że każde miejsce pracy w branży morskiej powoduje zaangażowanie kolejnych 4 osób.

Tematem debaty otwarcia był przemysł stoczniowy i porty w kontekście roli państwa. Debatowano o roli Funduszu Rozwoju Spółek w rewitalizacji państwowej części polskiego przemysłu stoczniowego i odnowie floty polskich państwowych armatorów. Porty i transport morski były także przedmiotem konferencji „Nowy Jedwabny Szlak. Szansa czy zagrożenie dla polskich portów?”.

W czasie trwania BALTEXPO 2019 podpisano umowę pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Zarządem Morskiego Portu Gdynia na dofinansowanie projektu „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja”. Projekt o wartości całkowitej prawie 70 mln zł zostanie dofinansowany w kwocie prawie 20 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W panelu „Inwestycje w infrastrukturę i nowe technologie zwiększające dostępność transportową szansą rozwoju i wzrostu konkurencyjności polskich portów morskich” Morskiego Forum Inwestycji Infrastrukturalnych , odbywającego się w ramach BALTEXPO 2019 wziął udział członek zarządu Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk oraz członek zarządu województwa Kujawsko-Pomorskiego, pan Sławomir Kopyść.

Dariusz Mierkiewicz ze Stowarzyszenia Bałtyk –Adriatyk omówił w panelu „Transport intermodalny metodą organizacji przewozów obsługujących międzynarodową wymianę handlową” uwarunkowania logistyczne i spedycyjne rozwoju portu w Koprze w kontekście polskiej części korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.

Targom towarzyszył również bogaty program konferencji poświęconych tematyce istotnej dla Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, między innymi: „Polskie specjalizacje w przemyśle stoczniowym”, „Porty i logistyka w procesie realizacji projektu MFW” i „Bezpieczeństwo portów i żeglugi w dobie nowych inwestycji infrastrukturalnych”.

Tags: No tags
0

Comments are closed.