IMG_20200825_135251-768x576

III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

W dniach 24-25 sierpnia w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni odbyła się III edycja Forum Wizja Rozwoju.

Największemu wydarzeniu gospodarczemu Polski  północnej towarzyszyło ponad 80 paneli dyskusyjnych reprezentujących 12 bloków tematycznych istotnych dla polskiej gospodarki takich jak: Morska Energetyka Wiatrowa; Media; Gospodarka Narodowa; Technologia Innowacyjna; Ekonomia i Rynek Pracy; Edukacja, Badania i Rozwój dla Gospodarki; Inwestycje; Gospodarka Morska; Współpraca Gospodarcza; Forum Partnerów; Srebrna Gospodarka; Wyzwania. Forum odwiedził premier rządu RP Mateusz Morawiecki (który miał wystąpienie w sali plenarnej AMW pierwszego dnia Forum) oraz inni przedstawiciele polskiego rządu. Swoje wystąpienia mieli także: Daniel Obajtek – Prezes Zarządu PKN ORLEN, Jan Majewski – Prezes Zarządu Grupy LOTOS, Włodzimierz Kocon – Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Marcin Chludziński – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Udział w spotkaniach wzięli przedstawiciele biznesu, świata nauki oraz polityki.

Drugiego dnia Forum odbył się panel pt.: „Kierunki rozwoju transportu w Polsce z uwzględnieniem sieci TEN-T w osi Północ-Południe”. W panelu wzięli udział: p. Zdzisław Kordel (Katedra Gospodarki Przestrzennej na UG), p. Michał Litwin (Dyrektor ds. Strategii Hyper Poland), prof. dr hab. Piotr Rosik (PAN) oraz dr Michał Graban reprezentujący Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (SPR KTBA). Panel moderował p. Mateusz Izydorek (Dyrektor biura Klastra Luxtorpeda 2.0).

W panelu omawiano zagadnienia wpływu pandemii koronawirusa na sektor transportu w Polsce. Zastanawiano się nad założeniami przyjętej w 2019 roku strategii rozwoju transportu w kontekście jej  wpływu na budowę zintegrowanego i nowoczesnego system transportowego, który jest kluczowym ogniwem w budowaniu spójności ekonomicznej, terytorialnej oraz społecznej państwa. Do innych omawianych zagadnień należy zaliczyć rolę korytarzy transportowych Północ-Południe w europejskiej przestrzeni gospodarczej, rolę transportu intermodalnego dla polskich kolei i problemów, które trapią tą branżę. Zastanawiano się także nad rozwiązaniami innowacyjnymi stosowanymi w polskim transporcie intermodalnym i logistyce.

Dr Michał Graban (SPRKTBA) wyraził opinię, iż pandemia koronawirusa wywarła duży wpływ na sektor transportu w Polsce, zwłaszcza, że jej ogniskiem zapalnym była chińska prowincja Wuhan, pełniąca rolę dużego hubu logistycznego. Skutkiem pandemii może być skracanie globalnych łańcuchów dostaw i lokowanie ośrodków produkcji bliżej odbiorcy finalnego. Pozytywnym skutkiem pandemii jest większa otwartość operatorów na rozwiązania innowacyjne w logistyce, w tym te oparte na e-handlu, technologiach mobilnych i Internecie Rzeczy. Prelegent wyraził opinię, że kryzysowa sytuacja, w której wszyscy się znaleźliśmy jest dobrą okazją do resetu w stosunkach gospodarczych i zastanowienia się nad miejscem, które chcemy zajmować w łańcuchach logistycznych.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące oceny aktualnego przebiegu sieci korytarzy TEN-T M. Graban uznał, że pozycja konkurencyjna korytarza Bałtyk-Adriatyk jest aktualnie osłabiona przez fakt, iż korytarz ten nie ma swojego przedłużenia na Szwecję. Dla porównania przechodzący przez porty niemieckie korytarz Skandynawia-Morze Śródziemne jest znacznie dłuższy od naszego i posiada swoje przedłużenie na państwa skandynawskie co podnosi pozycję konkurencyjną niemieckich portów w starciu z portami polskimi. Prelegent zaprezentował także inicjatywy SPRKTBA, polegające na zgłaszaniu postulatów wydłużenia BAC w oparciu o autostrady morskie Gdynia-Karlskrona i Świnoujście-Ystad do rządowego zespołu ds. rewizji TEN-T. Na końcu swojej wypowiedzi prelegent wyraził opinię, iż połączenia-północ południe wyznaczają oś polskiej suwerenności narodowej i gospodarczej i różne instytucje publiczne (szczebla krajowego i samorządowego) razem z podmiotami prywatnymi winny budować alianse strategiczne na rzecz wzmocnienia rangi tych połączeń w Europie. Taką działalność podejmuje też SPRKTBA.

Tekst: Michał Graban

Tags: No tags
1

Comments are closed.