Rejs Port Gdańsk – Chełmno już 6 kwietnia 2021 roku.

Rejs Port Gdańsk – Chełmno już 6 kwietnia 2021 roku.

Szanowni Państwo!

Już 6 kwietnia 2021 roku, z portów morskich do województwa kujawsko-pomorskiego, po raz pierwszy w historii, popłynie transport kontenerów z ładunkiem dla firm produkcyjnych z regionu. Przeładunek towarów nastąpi na nabrzeżu na wysokości Chełmna, skąd ciężarówki odbiorą kontenery. Jednocześnie załadowany zostanie kolejny transport i barka wróci na Wybrzeże. Cała operacja, podczas której przewiezionych zostanie min. 24 TEU (odpowiednik kontenera 20 stopowego), zajmie około 5 dni.

Pilotażowy rejs możliwy jest dzięki międzynarodowemu projektowi EMMA Extension (program INTERREG Region Morza Bałtyckiego). Partnerzy projektu z Niemiec, Szwecji, Finlandii, Litwy i Polski chcą zwrócić uwagę na korzyści i zalety transportu wodnego oraz zmobilizować instytucje zarządzające do działań przywracających żeglugę śródlądową do grona kluczowych środków transportu. Jest to trend zgodny z polityką rozwoju konkurencyjnego i zrównoważonego systemu transportu, nakreśloną w „Białej Księdze” Komisji Europejskiej.

Dlatego głównymi celami przedsięwzięcia są m.in.:
– promocja śródlądowego transportu wodnego w Polsce jako najbardziej ekonomicznego, bezpiecznego oraz przyjaznego środowisku,
–  zwiększenie wiedzy na temat wykorzystania usług żeglugi śródlądowej i infrastruktury, wśród właścicieli ładunków i firm spedycyjnych, oraz
– promocja działań związanych z planowaną budową Węzła logistycznego Bydgoszcz, wykorzystującego m.in. potencjał dróg wodnych.

Miejsce realizacji pilotażu nie jest bez znaczenia. Problematyka rewitalizacji dróg wodnych i gospodarczego wykorzystania potencjału rzek jest jednym z ważnych elementów polityki terytorialnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W regionie krzyżują się dwie międzynarodowe drogi wodne E40 i E70 oraz funkcjonuje jedyny na dolnej Wiśle stopień wodny we Włocławku. Szczególne położenie geograficzne, dające duże możliwości do rozwoju oraz zaplanowane w tym obszarze inwestycje powodują, że jako województwo jesteśmy szczególnie zainteresowani wszelkimi działaniami zmierzającymi do rewitalizacji dolnej Wisły i uruchomienia jej potencjału gospodarczego przy poszanowaniu środowiska naturalnego.
Poza promocją żeglugi śródlądowej, rejs ma jeszcze jeden ważny cel, a mianowicie praktyczne sprawdzenie możliwości transportu drogą wodną oraz przeładunku towarów, które podążają z portów morskich w głąb kraju, jako alternatywy dla transportu drogowego czy kolejowego. W tym przypadku transport wodny zostanie włączony do łańcucha dostaw, który w przyszłości mógłby przebiegać przez centrum logistyczne w sercu regionu – Węzeł logistyczny Bydgoszcz. Dzięki opracowaniom przygotowanym przez Samorząd Województwa, w tym m.in. Studium lokalizacyjnemu dla platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski oraz Koncepcji ostatniej mili dla Węzła logistycznego Bydgoszcz, określono parametry przyszłego portu oraz zidentyfikowano potrzeby podmiotów gospodarczych z regionu, pod kątem optymalizacji operacji logistycznych i wykorzystania żeglugi śródlądowej.

Organizacja rejsów doskonale wpisuje się krajową politykę transportową oraz prowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury działania propagujące wykorzystanie alternatywnych gałęzi transportu i przerzuceniu części ładunków z transportu drogowego na kolei i transport wodny, jak również budowę nowoczesnych terminali inter- i multimodalnych, które usprawnią istniejące łańcuchy dostaw. Problematyka ta będzie również istotna w kontekście zaplanowanej rewizji Sieci TEN-T i możliwości włączenia do niej międzynarodowych dróg wodnych oraz Węzła logistycznego Bydgoszcz, a promocja
transportu wodnego uzasadni także pośrednio konieczność i zasadność opracowania programów strategicznych dla Wisły i Odry.

W związku z powyższym zachęcam do śledzenia naszego fanpage’a na Facebooku oraz pozostałych środkach przekazu medialnego, gdzie znajdują się aktualne dane dotyczące rejsu.
https://www.facebook.com/Kujawsko-Pomorskie-Forum-Wodne-400765119963525/

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci-wspolpraca/36878-wisla-poplyna-pelne-kontenery

Podstawowe dane
– trasa: Port Gdańsk – Chełmno – Port Gdańsk,
– dystans: 152 km w jedną stronę,
– ładunek: min. 24 TEU (lub ekwiwalent – 12 kontenerów 40 stopowych),
– waga pełnego kontenera 40’: 27 ton,
– jednostka: barka 350 ton oraz pchacz,
– przeładunek na ciężarówki oraz załadunek kontenerów eksportowych: nabrzeże Chełmno.

Tags: No tags
0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *