PCC Intermodal Kutno

Województwo łódzkie silne logistycznie

Położenie województwa łódzkiego na skrzyżowaniu szlaków transportowych, w tym w obszarze korytarza Bałtyk – Adriatyk, to szansa na dalszy, stopniowy rozwój całego regionu. Już zrealizowane bądź realizowane inwestycje firm z branży logistycznej i e-commerce, i powiązane z tym przedsięwzięcia magazynowe i terminalowe, powodują, że województwo łódzkie może stać się polskim centrum dystrybucyjnym, do czego aspiruje od wielu lat.

W zakresie integracji różnych środków transportu – drogowego, kolejowego i lotniczego – jest wciąż wiele do zrobienia. Potencjał inwestycyjny jest bardzo duży, bo województwo łódzkie jest jedną z destynacji Nowego Jedwabnego Szlaku, a także węzłem transportowym dla ładunków jadących z polskich portów morskich. Warto tutaj wspomnieć o działającym od 2014 roku terminalu intermodalnym w Strykowie, który obsługuje m.in. regularne połączenia z Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego w Gdyni. Korzystne położenie w centrum kraju i na styku autostrad A1 i A2 sprawia, że wokół terminala powstały liczne inwestycje magazynowe odpowiadające na rosnące zapotrzebowanie na przewozy intermodalne.

W planach jest również rozbudowa infrastruktury kolejowej wewnątrz aglomeracji, a jako przykład podawana jest budowa kolejowego szlaku do łódzkiego portu lotniczego, który mógłby obsługiwać ładunki cargo.

Rosnące znaczenie województwa łódzkiego na mapach kolejowych połączeń intermodalnych skłania operatorów logistycznych do inwestycji na tym terenie.

Na początku lutego br. Polska Grupa Energetyczna (PGE) i jej spółka zależna Betrans oraz PKP Cargo Terminale (spółka zależna PKP Cargo) podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy powołaniu Konsorcjum Transportu Kombinowanego (KTK) przy planowanym terminalu multimodalnym w Karsznicach (pow. zduńskowolski).

Port, który powstaje w Karsznicach, to niezwykle ważne przedsięwzięcie, istotne nie tylko dla mieszkańców Zduńskiej Woli i okolic, ale w kontekście transformacji dla całego obszaru województwa łódzkiego. Powstające konsorcjum to sygnał dla mieszkańców okręgu bełchatowskiego, że jesteśmy z wami. Budujemy wspólną inwestycję dla was – podkreślał marszałek Grzegorz Schreiber i zaznaczał, że w ten sposób zyskuje całe województwo łódzkie, jako ważne miejsce na mapie przedsiębiorczej Polski.

Według Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa PGE Polskiej Grupy Energetycznej, celem Konsorcjum Transportu Kombinowanego jest zwiększenie udziału usług logistycznych na terenie województwa łódzkiego oraz centralnej Polski.

PGE będzie uczestniczyć w tworzeniu nowoczesnego systemu transportu, wykorzystującego potencjał przeładunkowy i magazynowy terminali należących do PKP Cargo Terminale. Przyczyni się to nie tylko do utworzenia nowych miejsc pracy, ale wpłynie ponadto na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw transportowych oraz Terminala Multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach – mówił Wojciech Dąbrowski.

Prezes PGE przypomniał, że jest to już kolejna inwestycja spółki realizowana w związku z transformacją energetyczną po utworzeniu wspólnie z samorządem województwa łódzkiego Centrum Rozwoju Kompetencji, a także Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Terminal intermodalny w Karsznicach powstaje na 23-hektarowej działce należącej do grupy PKP, na przecięciu magistral kolejowych nr 131 łączącej Port Gdynia ze Śląskiem oraz linii Warszawa – Łódź – Wrocław. Nowa inwestycja, która powinna ruszyć za niecałe dwa lata, ma szansę stać się jednocześnie ważnym ogniwem na szlaku korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk.

Nowoczesny terminal przeładunkowy wyposażony będzie m.in. w dwie suwnice kolejowe, bocznicę z grupą 9 torów, plac rozładunkowy i składowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i parkingową. Docelowa pojemność obszarów składowych portu mogłaby wynieść 4500 TEU, natomiast możliwości przeładunkowe portu planuje się docelowo na 220 tys. TEU rocznie. Obiekt ma oferować pełen zakres usług intermodalnych: przeładunek naczep, kontenerów, nadwozi wymiennych, przewóz samochodów, pojemników specjalnych oraz ładunków w jednostkach izotermicznych. Będzie to jeden z największych terminali intermodalnych w centralnej Polsce, który po rozpoczęciu działania, będzie ważnym ogniwem w łańcuchu dostaw, wpłynie na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa transportu towarów i funkcjonowania przedsiębiorstw – przede wszystkim z regionu łódzkiego. Projekt ma również wymiar ekologiczny. Ograniczenie transportu drogowego na rzecz transportu kolejowego przyczyni się do redukcji CO2.

W czerwcu 2021 roku rozpoczęła się z kolei budowa portu multimodalnego w Krzewiu pod Krośniewicami. Na obszarze sześciu hektarów powstają tory bocznicowe z łącznikiem, suwnice RTG (suwnice bramowe na kołach gumowych), płyty terminalowe, parkingi oraz infrastruktura towarzysząca. Z myślą o obsłudze terminalu zostaną zakupione maszyny i urządzenia niezbędne do jego obsługi m.in. reach stackery (wózek służący do przeładunku intermodalnych kontenerów) czy ciągniki terminalowe (ciężarówka manewrowa). W terminalu docelowo pracować ma około 40 osób.

Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2022 roku.

W łódzkim Teofilowie budowany jest natomiast terminal multimodalny, który będzie służył głównie do przeładunku polskiej żywności. Jego uruchomienie również planowane jest na koniec br. Inwestycja zlokalizowana została przy trasie ekspresowej S14, a służyć będzie głównie do przeładunków związanych z eksportem polskiej żywności. Za inwestycją stoi przedsiębiorstwo Contargo Hatrans Łódź, a budowany terminal będzie włączony w sieć 24 innych terminali grupy Contargo znajdujących się na terenie Europy zachodniej – Holandii, Francji, Szwajcarii i Niemiec. Będzie to 25 terminal grupy – pierwszy w Europie Wschodniej i pierwszy w Polsce terminal włączony w sieć istniejących już terminali. Zaletą łódzkiego terminalu będzie regularna obsługa połączeń z polskimi portami morskimi.

Wzorem dla budowanych terminali może być ten w Kutnie. Nowoczesny obiekt terminalowy PCC Intermodal, mieści się bezpośrednio przy linii kolejowej E-20, łączącej Berlin z Warszawą oraz w pobliżu głównej linii kolejowej Północ-Południe (E-65/131), w korytarzu transportowym Bałtyk – Adriatyk, a także w pobliżu dróg krajowych i autostrad A1 i A2 oraz dróg krajowych nr 1, 60 i 92, dzięki czemu zdolny jest obsłużyć ładunki napływające i wysyłane z centralnej Polski we wszystkich relacjach.

Terminal w Kutnie umożliwia szybką i nastawioną na optymalizację kosztów obsługę ładunków napływających do Polski centralnej z zachodu (Niemcy, Holandia, Wielka Brytania), wschodu (Ukraina Białoruś, Rosja), Chin oraz przez porty morskie, ładunków przewożonych w relacji północ-południe, zapewniając regularne połączenia kolejowe między terminalami morskimi i lądowymi.

Fundament działalności PCC Intermodal stanowi poszukiwanie optymalizacji dla transportów kontenerowych, a tam, gdzie to bardziej efektywne, firma wykorzystuje ekologiczny transport kolejowy, obsługując zarówno pojedyncze kontenery, jak i duże ciągi ładunkowe. Roczne możliwości przeładunkowe terminalu wynoszą 250 000 TEU.

Województwo łódzkie to doskonały punkt przeładunkowy dla terminali intermodalnych i idealna lokalizacja dla magazynów specjalizujących się w przeładunku krajowych i międzynarodowych towarów. Dowodem tego są już zrealizowane inwestycje oraz te, będące w trakcie realizacji, które czynią województwo łódzkie ważnym hubem przeładunkowym dla przewozów kontenerowych.

LEW

Fot. PCC Terminal Kutno

Tags: No tags
0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *