Port Gdańsk fot S.Lewandowski

Port Gdańsk. Rozwój infrastruktury sieci TEN-T na mapie korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk

Przebudowa linii kolejowej nr 226 na odcinku pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Portem Północnym w Gdańsku, w ramach której oddano do użytku w 2016 roku m.in. nowy dwutorowy most nad Martwą Wisłą, zapoczątkowała kolejne inwestycje w infrastrukturę kolejową już na terenie portu. Choć jeszcze nie wszystkie z nich zostały zakończone, to można już dzisiaj powiedzieć o wielkiej metamorfozie terenów kolejowych w gdańskim porcie i umocnieniu jego pozycji względem innych nadbałtyckich portów.

PCC Intermodal Kutno

Województwo łódzkie silne logistycznie

Położenie województwa łódzkiego na skrzyżowaniu szlaków transportowych, w tym w obszarze korytarza Bałtyk – Adriatyk, to szansa na dalszy, stopniowy rozwój całego regionu. Już zrealizowane bądź realizowane inwestycje firm z branży logistycznej i e-commerce, i powiązane z tym przedsięwzięcia magazynowe i terminalowe, powodują, że województwo łódzkie może stać się polskim centrum dystrybucyjnym, do czego aspiruje od wielu lat.