barka na wodzie

Żeglowna Odra? Tak, tylko kiedy?

Na dzisiaj szacuje się, że drogą wodną w kierunku Europy Zachodniej płynie około 1 mln ton towaru rocznie. W kierunku północ – południe, Odrzańska Droga Wodna (ODW) straciła swoją żeglowność. Od wielu lat trwa degradacja połączeń, między innymi z uwagi na parametry żeglugowe, które nie pozwalają na swobodną żeglugę. A warto pamiętać, że jeszcze 20-30 lat temu ODW była na poziomie III klasy na niemal całej długości.

Widok na samochód ciężarowy jadący mostem nad Wisłą. Poniżej płynie barka i mały statek.

Potencjał rozwojowy Dolnej Wisły

Aktywność związana z gospodarką wodną, w tym szczególnie budową stopnia wodnego poniżej Włocławka i powrotu do projektu kaskadyzacji Dolnej Wisły jest jednym z ważniejszych zadań województwa kujawsko-pomorskiego.

logo BSSC

Przyjęcie Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego jako Członka Wspierającego Stowrzyszenie

Podczas Walnego Zebrania Członków dnia 17 czerwca 2021 roku przyjęto Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny do grupy członków wspierających Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Podczas spotkania profesor Marek Grzybowski zaprezentował również prezentację przedstawiająca najważniejsze cele i projekty klastra.

Można się z nią zapoznać poniżej:

IMG_3235

Wisła Cargo 2021

Żegluga śródlądowa, mimo korzystnej sieci śródlądowych dróg wodnych, pozostaje wciąż brakującym ogniwem łańcucha dostaw w polskim systemie transportowym.