Baltexpo 2021

Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencje BALTEXPO 2021.

W dniach 6-8 września br., w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym AmberExpo w Gdańsku odbyły się XXI Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencje BALTEXPO 2021. Targi BALTEXPO to największe w Polsce wydarzenie skupiające wszystkie związane z morzem branże. Można tu znaleźć przedstawicieli przemysłu stoczniowego, transportu morskiego czy Marynarki Wojennej. Wśród osób otwierających Targi był marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, który wyraził opinię, iż „prestiż tej imprezy, która zrzesza specjalistów, przedsiębiorców oraz pasjonatów branży morskiej, plasuje nadbałtyckie Targi w czołówce europejskich imprez wystawienniczych sektora morskiego. Gospodarka morska jest jedną z kluczowych branż województwa pomorskiego, co jest konsekwencją jego nadmorskiego położenia na skrzyżowaniu międzynarodowych korytarzy transportowych”. Marszałek wspomniał także o zaangażowaniu województwa w inicjatywę budowy farm wiatrowych na polskim wybrzeżu.

Pierwszy dzień targów upłynął na kilku panelach dyskusyjnych. Jednym z tematów przewodnich był rozwój Inicjatywy Trójmorza, promującej transport ładunków na linii północ – południe. Rozpatrywano m.in. takie kwestie jak: strategiczna położenie Polski – implikacje dla współpracy regionalnej, znaczenie portów rejonu Europy Środkowej i Wschodniej dla idei Trójmorza. W dyskusji wzięli udział: Beata Daszyńska-Muzyczka – Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego,    Radosław Domagalski-Łabędzki – Prezes Zarządu, RAFAKO S.A., Łukasz Greinke – Prezes Zarządu, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A, Jan Sechter, Deputy Minister of Rail and Waterborne Transport, Civil Aviation, ITS, R&D, Space and International Relations Section Ministry of Transport, Republika Czeska. W dyskusji zabrał głos także dr Michał Graban – Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, który omówił rolę SPRKTBA dla idei Trójmorza. 

Wśród innych paneli pojawiła się problematyka inwestycji infrastrukturalnych w portach morskich oraz tematyka morskich farm wiatrowych. Dwa panele dedykowane były natomiast problematyce Nowego Jedwabnego Szlaku i relacji handlowych Europy z Azją. W panelu pn. „Nowy Jedwabny Szlak a europejska strategia łączności Europy i Azji” prowadzonym przez Ośrodek Studiów Wschodnich skupiono się na zagadnieniu polityki transportowej UE i Chin w kontekście konkurencji i współpracy a także morskie odnogi Jedwabnego Szlaku pod kątem  konsekwencji dla Europy Środkowej i Wschodniej. Podkreślano, że połączenia morskie stanowią aż 95 % wartości przewozów realizowanych pomiędzy Azją a Europą. W panelu wzięli udział: Mirosław Antonowicz – Przewodniczący, Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD), Jakub Jakóbowski – OSW, Tomasz Jamroz – Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dr hab. Dorota Pyć – prof. UG, Kierownik Katedry Prawa Morskiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański, Aleksander Siemaszko – Zastępca Dyrektora  Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Liu Zuokui – CASS (Chinese Academy of Social Sciences).

Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk reprezentował Stanisław Szultka – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, który omówił rolę korytarzy transportowych północ-południe w Europie pod kątem potrzeb i oczekiwań Nowego Jedwabnego Szlaku i relacji z Chinami (także morskimi). Prelegent skoncentrował się zwłaszcza na tych przedsięwzięciach, w które zaangażowane są polskie regiony. Zwrócił uwagę, że Polska powinna być nie tylko miejscem realizacji połączeń tranzytowych wschód-zachód, ale także miejscem docelowym, gdzie kończyły i zaczynałyby się połączenia północ-południe. Na końcu swojego wystąpienia zadał pytania o zasadność angażowania się polskiego rządu w inicjatywę budowy trasy Via-Carpatia pod kątem polskich interesów i silnej pozycji portu w Kłajpedzie.

Opr. Michał Graban

Tags: No tags
0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *