Kongres_Morski

Sprawozdanie z Kongresu Morskiego w Szczecinie

W dniach 14 i 15 września br. w Szczecinie odbył się 8. Międzynarodowy Kongres Morski. To niezmiennie od lat jedno z ważniejszych wydarzeń gospodarki morskiej w Polsce gromadzące kilkuset uczestników z kraju i zagranicy. W jego trakcie menedżerowie, naukowcy i eksperci wraz z przedstawicielami rządów oraz instytucji europejskich rozmawiali na tematy związane z branżą morską.

W wystąpieniu inaugurującym Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Marek Gróbarczyk wyraził satysfakcję, iż po rocznej przerwie związanej z konronawirusem wróciliśmy na tory Kongresu, który dostarcza ogromnych możliwości pod kątem wymiany zdań i informacji o gospodarce morskiej. Minister podkreślił, że w dobie pandemii polskie porty poradziły sobie zupełnie przyzwoicie zarówno  finansowo oraz jeśli chodzi o przeładunki. W dobie pandemii porty przyniosły ponad 30 mld zł do budżetu państwa z tytułu ceł i podatków. Obecnie toczą się prace nad rozwiązaniami prawnymi, które umożliwią portom inwestowanie za granicą. Zdaniem Ministra jest to krok, który należy wykonać w ramach poszerzania możliwości portów, w ramach ich rozwoju oraz pozyskiwania nowych potoków ładunkowych. W opinii Ministra Gróbarczyka morska energetyka wiatrowa stwarza ogromne możliwości, dlatego już dziś musimy przygotować się do inwestycji w tym obszarze. Minister odniósł się także do Odrzańskiej oraz Wiślanej Drogi Wodnej. Podkreślił znaczenie inwestycji w kierunku racjonalnego gospodarowania wodą.

Pierwszego dnia miały miejsce trzy debaty plenarne: 1) Rozwój portów odpowiedzią na wyzwania transportowe przyszłości; 2) Transport intermodalny kluczem do gospodarczej integracji międzynarodowej na przykładzie inicjatywy Trójmorza i instrumentu TEN-T; 3) Zielony ład – gospodarka morska na rzecz klimatu.

W pierwszej debacie w roli prelegenta wystąpił Prezes ZMPSiŚ SA, Krzysztof Urbaś, który wskazał, że polskie porty przeżywają obecnie bardzo dobry okres. Porty dostosowują swoją infrastrukturę, czyli materię niezbędną dla operatorów portowych, by realizowali swoje zadania, w tym to główne zadanie jakim jest przeładunek, do aktualnych potrzeb rynku. Porty w Szczecinie i Świnoujściu są obecnie wielkimi placami budowy. W Świnoujściu realizowane są trzy duże inwestycje: rozbudowa terminalu LNG, przystosowywanie terminalu promowego do obsługi transportu intermodalnego oraz budowa nowego parkingu dla samochodów ciężarowych przy terminalu promowym. W obu portach trwa rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz poprawa dostępu kolejowego. W Szczecinie trwa budowa nowych nabrzeży oraz modernizacja i rozbudowa istniejących w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego. Prezes wspomniał też o projekcie głębokowodnego terminalu kontenerowego. Zarząd portu jest obecnie w trakcie postepowania kwalifikacyjnego. Inwestycją przyszłości, która jest planowana wspólnie z Urzędem Morskim w Szczecinie jest pogłębienie toru podejściowego do Świnoujścia na długości 60 km do głębokości 17,5 m. Prezes wspomniał też, iż w 2024 roku S3 powinna być trasą dwupasmową na każdym kierunku ruchu od Świnoujścia do granicy z Czechami, a drogi kolejowe E-59 oraz CE-59 w roku 2025 powinny być zmodernizowane, co będzie skorelowane z nowym terminalem kontenerowymi w Świnoujściu.

Drugi panel pn. „Transport intermodalny kluczem do gospodarczej integracji międzynarodowej na przykładzie inicjatywy Trójmorza i instrumentu TEN-T” poprowadził Krzysztof Żarna reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Prelegenci ustosunkowali się do przebiegu sieci TEN-T w Europie w kontekście inicjatywy Trójmorza. Podkreślano, że wymiar transportowy (współtworzony przez układ drogowy, kolejowy i rzeczny) odgrywa najważniejsza rolę w tej inicjatywie, a zwłaszcza łączność z portami morskimi polskiego wybrzeża.

Grzegorz Witkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury omówił formalne uwarunkowania sieci TEN-T ze szczególnym uwzględnieniem odcinków transgranicznych. Przedstawił także potrzeby inwestycyjne Polski w zakresie Korytarzy Bałtyk-Adriatyk oraz Via-Carpatia. Minister wyraził opinię, iż planowana Droga Czerwona w Gdyni, stanowiąca dostęp „ostatniej mili” do gdyńskiego portu jest przedsięwzięciem priorytetowym dla polskiego Rządu i w najbliższym czasie inwestycja ta zacznie być realizowana.

Dyrektor ds. handlowych DCT Gdańsk Dominik Landa przedstawił rolę własnej firmy w obsłudze globalnych łańcuchów transportowych, z uwzględnieniem relacji z Dalekim Wschodem, a także ambitne plany inwestycyjne DCT realizowane w porcie morskim i na jego zapleczu. Z kolei Metod Podkriżnik – członek Zarządu Port of Koper oraz Sergio Nardini z Portu w Treście i Jorgen Nilsson z Portu w Treleborgu skupili się na roli własnych portów w europejskim i globalnym transporcie towarowym ze szczególnym uwzględnieniem Korytarzy sieci TEN-T oraz inicjatywy Trójmorza. W panelu wystąpili także Krzysztof Woś (Powiatowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie), Rafał Zgorzelski (PKP SA), Czesław Warsewicz (PKP Cargo SA) oraz Krzysztof Rodziewicz (CUPT).

W ostatniej debacie plenarnej w charakterze prelegenta, wystąpił członek Zarządu PRS, Dariusz Rudziński. Przypominając o już obowiązujących międzynarodową żeglugę wymaganiach IMO w zakresie poprawy efektywności energetycznej statków tożsamej z redukcją emisji GHG, przybliżył projekt legislacji UE znany pod nazwą Fit for 55, który w przypadku jego przyjęcia będzie dotyczył branży morskiej już od początku 2023 r.

W drugim dniu obrad uczestnicy przenieśli się do sal Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej, gdzie debatowali w ramach piętnastu paneli dyskusyjnych na tematy związane z portami, żeglugą, ekologią oraz digitalizacją i innowacjami w gospodarce morskiej.

Organizatorem Głównym 8. Międzynarodowego Kongresu Morskiego był Klaster Morski Pomorza Zachodniego. Współorganizatorzy to: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, Ministerstwo Infrastruktury oraz Fundacja Kongres Morski.

Opr. Michał Graban

Tags: No tags
0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *