logo Fracht

X Forum Transportu Intermodalnego Fracht

W dniach 8-9 czerwca w Warszawie odbyło się jubileuszowe X Forum Transportu Intermodalnego Fracht organizowane przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą. Jak co roku w konferencji uczestniczyło szerokie grono uczestników reprezentujących branżę portowo-logistyczną, w tym przedstawiciele konsulatów z Kazachstanu, Azerbejdżanu, Uzbekistanu, Gruzji i oczywiście Ukrainy (Anatolij Kinach – były premier Ukrainy, przewodniczący Ukraińskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców).

W tym roku tematyka obrad w sposób w sposób oczywisty zdominowana została przez rosyjską agresję na Ukrainę, która wywarła zasadniczy wpływ na globalne łańcuchy dostaw i relacje handlowe Polski z Ukrainą oraz z innymi państwami ulokowanymi na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku. Wątki te pojawiały się zarówno w wypowiedziach prezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacka Piechoty, jak i prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusza Piechocińskiego. Wskazywano, że grozi nam globalna inflacja i zatrzymanie rozwoju światowego handlu. Wyższe ceny ropy naftowej przeniosą się na rekordowe ceny frachtów. Skok ten może wynieść nawet 40%.  

Ważnym wątkiem była blokada eksportu ukraińskiego zboża w ukraińskich portach, gdzie utknęło 6 mln ton zbóż i 14 mln ton kukurydzy. Spośród kilkunastu czarnomorskich portów obecnie czynne są tylko trzy: Odessa, Czarnomorsk i Pivedennyi. Polskie porty mogą częściowo zastąpić ukraińskie, choć wymaga to znacznych inwestycji. Nasze porty mogą rocznie przeładować 10 mln ton zboża, a Ukraina mówi o wysyłaniu 5 mln t, ale miesięcznie. Potrzeba także rozbudowy infrastruktury do przeładunku na naszych przejściach granicznych. Na ściennie wschodniej brakuje nam też elewatorów i terminali przeładunkowych.

W ramach Forum odbyło się 5 paneli dyskusyjnych i wiele indywidualnych wystąpień. Prelegenci byli zgodni, co do fakt, iż Polska może stać się hubem logistycznym dla eksportu i importu Ukrainy, co potwierdzają rekordowe dane dotyczące wymiany handlowej, zwłaszcza za zeszły rok. 

W panelu pt.:  „Czy polskie porty bałtyckie są gotowe na podjęcie wyzwań związanych ze zwiększeniem wolumenu ładunków przesyłanych drogą morską w obrocie handlowym między Europą i Dalekim Wschodem” wziął udział Stanisław Szultka – dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który reprezentował Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (SPR KTBA). Prelegent omówił rolę korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, a także regionu Morza Bałtyckiego w kontekście relacji handlowych między Europą i Dalekim Wschodem. Ustosunkował się także do nowej propozycji Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2021 roku dotyczącej utworzenia Korytarza Transportowego Bałtyk-Morze Czarne- Morze Egejskie.  

przyznanie nagrody

Miłym akcentem konferencji było uhonorowanie SPR KTBA statuetką LIDERA X Forum Transportu Intermodalnego Fracht.

Opr. Michał Graban   

Tags: No tags
0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *