IMG_3235

Wisła Cargo 2021

Żegluga śródlądowa, mimo korzystnej sieci śródlądowych dróg wodnych, pozostaje wciąż brakującym ogniwem łańcucha dostaw w polskim systemie transportowym.