Widok na samochód ciężarowy jadący mostem nad Wisłą. Poniżej płynie barka i mały statek.

Potencjał rozwojowy Dolnej Wisły

Aktywność związana z gospodarką wodną, w tym szczególnie budową stopnia wodnego poniżej Włocławka i powrotu do projektu kaskadyzacji Dolnej Wisły jest jednym z ważniejszych zadań województwa kujawsko-pomorskiego.

logo BSSC

Przyjęcie Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego jako Członka Wspierającego Stowrzyszenie

Podczas Walnego Zebrania Członków dnia 17 czerwca 2021 roku przyjęto Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny do grupy członków wspierających Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Podczas spotkania profesor Marek Grzybowski zaprezentował również prezentację przedstawiająca najważniejsze cele i projekty klastra.

Można się z nią zapoznać poniżej: