Konferencja „Uwarunkowania rozwojowe portów Gdańska i Gdyni” 2 lipca 2019 r.

W Porcie Gdynia spotkali się przedstawiciele branży morskiej, ministerstw gospodarki morskiej, inwestycji i infrastruktury, samorządowcy oraz przedsiębiorcy. Rozmawiali m.in. o tym, w jakim kierunku zmierza branża i jak rozwijać trójmiejskie porty.
Konferencję zorganizowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku we współpracy z organizacją Pracodawcy Pomorza oraz NSZZ „Solidarność” Region Gdański.

Trójmiejskie porty, mimo bardzo dobrych wyników, zmagają się także z kilkoma trudnościami. To silna konkurencja w regionie Morza Północnego, Bałtyku oraz Adriatyku. Obok wciąż niewystarczająco dobrej dostępności transportowej do polskich portów, która generuje przestoje i wąskie gardła, wysokich kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej, problemem są zbyt płytkie zaplecze pomorskich portów oraz znikoma rola połączeń tranzytowych (tranzyt lądowy wynosi teraz tylko ok. 8 proc.). By zniwelować te problemy są potrzebne inwestycje w modernizację kolei, dróg oraz rozbudowę powierzchni portowej. Jednym z rozwiązań ma być wspieranie rozwoju korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk który biegnie wzdłuż Polski aż nad Adriatyk do krajów bałkańskich i Włoch. – Wspieramy inicjatywy wszystkich polskich regionów, które służą wzmacnianiu tego połączenia – podkreślał Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego i prezes zarządu Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. – Z dobrego funkcjonowania tego korytarza skorzystają firmy w naszym kraju, a także wzmocni się nasza gospodarka. Obecnie tylko 8 proc. towarów przeładowywanych w naszych portach trafia do tranzytu. Zależy nam, aby przeładunek w większej części był transportowany poza granice Polski. Tak właśnie działają duże porty na świecie – tłumaczył Świlski.

Dodatkowo porty i transport morski mają negatywny wpływ na środowisko. – Porty w mieście generują duże koszty klimatyczne – mówił na konferencji w Gdyni Radomir Matczak, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP. – Transport to jedyny sektor gospodarki Unii Europejskiej, który w stosunku do lat 90. XX w. zwiększył negatywne oddziaływanie na środowisko. Odpowiada za prawie 25 proc. emisji gazów cieplarnianych i stanowi główne źródło zanieczyszczenia powietrza w miastach. W 2017 r. transport morski miał prawie 14 proc. udziału w całkowitej emisji CO2 w UE, wyprzedzając nawet transport lotniczy. W miastach portowych obniża się jakość powietrza. Problemem jest także m.in. pylenie, jak było to np. w Gdyni, w której przeładowywano duże ilości węgla – tłumaczył Matczak. Zalecenia? Między innymi bieżące pomiary (lokalne, regionalne i krajowe) kosztów i korzyści, wynikających z funkcjonowania portów, by móc wypracować najlepsze rozwiązania problemów zanieczyszczenia środowiska.

Przedstawiciele portów w Gdańsku i Gdyni podczas konferencji omówili plany inwestycyjne.
W planach gdyńskiego portu jest zwiększenie przeładunków o 10 proc. w 2019 r. w stosunku do 2018 r.
Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia, tłumaczył, że gdyński port rok 2019 chce zamknąć liczbą 25 mln ton przeładowanych towarów. W najbliższych latach zmodernizowanych zostanie 13 km dróg i 2 przejazdy kolejowo-drogowe. Powstanie 356 nowych rozjazdów. Planuje się też budowę 2 nowych wiaduktów kolejowych i przebudowę istniejącego mostu. W tej chwili tylko 27 proc. towarów rozwożonych jest transportem kolejowym. Zarząd Morskiego Portu Gdynia chce zwiększyć ten udział do 40-50 proc. Wyjazd samochodów do portu ma być lepiej zarządzany. By auta nie blokowały dróg miejskich, będą funkcjonowały okienka czasowe, kiedy samochody będą mogły wjeżdżać lub wyjeżdżać z portu.
Na terenie gm. Kosakowo powstanie nowa strefa logistyczna, a port wyjdzie w morze.
Dzięki temu niemal dwukrotnie zwiększy swoją powierzchnię (w tej chwili w dyspozycji zarządu są 274 ha, a nowy teren to dodatkowe 242 ha). Planowane jest także pogłębienie i modernizacja nabrzeży tak, by Gdynia stała się portem głębokowodnym.
Przy Muzeum Emigracji powstaje właśnie nowy terminal pasażerski, do którego od 2021 przeniesie się Stena, ale Port Gdynia chce ściągnąć do wyremontowanego nabrzeża również nowych operatorów. Już teraz w Gdyni wykorzystywany jest nowoczesny system nawigacji, dokładny co do milimetrów. Statki będą też wykorzystywały do napędu paliwo LNG (płynny gaz), a Port Morski Gdynia zmierza w kierunku komercyjnego bunkrowania statków gazem LNG oraz wykorzystania nowoczesnych baterii LNG.
Duże plany ma także gdański port.

Wizję rozwoju podczas konferencji przedstawił Adam Kłos, dyrektor Departamentu Handlowego Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. Obecne inwestycje portu prowadzone są na kwotę około 0,5 mld zł. To m.in. inwestycja dotycząca przebudowy i rozbudowy układu drogowo-kolejowego, inwestycje w nowe nabrzeża czy pogłębienie toru wodnego w porcie wewnętrznym. Trwają prace nad udostępnieniem obszaru 100 ha, które do tej pory były porośnięte lasem. Zwiększenie powierzchni portu ma przyciągnąć nowe podmioty do współpracy. – Mamy ambicję znaleźć się w dziesiątce największych portów Europy – mówił Kłos. – Inwestycje zwiększają nasze możliwości przeładunkowe i zachęcają do korzystania z naszej infrastruktury nowych klientów. Wzrost przeładunków jest bardzo dynamiczny i za kilka lat realne jest osiągniecie wyniku 60-70 ton, by stać się portem dorównującym chociażby Barcelonie – tłumaczył Kłos. Obecnie trwają także prace prowadzone przez PKP PLK nad poprawą dostępu do portów morskich.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego / Aleksandra Chalińska

Fot.: Sławomir Lewandowski

DSCN4944-500x375

Forum Transportu Intermodalnego Fracht 2020

W dniach 20-21 sierpnia 2020 w Hotelu Nadmorskim w Gdyni odbyła się VIII edycja Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2020. Była to jedna z pierwszych konferencji zrealizowana w sytuacji obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. FRACHT w latach ubiegłych zbierał uczestników w wymiarze 300 – 400 osób. Tym razem wydarzenie to z wiadomych przyczyn musiało stać się elitarnym spotkaniem ludzi zaangażowanych w działania branży TSL. Dzięki transmisji w Internecie wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z przedstawianymi prezentacjami i być świadkami dyskusji. Zadbali o to moderatorzy w osobach Janusza Piechocińskiego – prezesa Izby Przemysłowo – Handlowej Polska – Azja i dr Tomasza Krawczyka dyrektora rozwoju biznesu w spółce IT-Logistics.

Spotkanie otworzył Pan Jacek Piechota – Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Europa – Północ – Wschód i Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Tuż po nim z przesłaniem do uczestników wystąpili goście Forum, między innymi: Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Volodymyr Makukha i Zastępca Przewodniczącego Zarządu Forum Bałtycko – Czarnomorskiego. Odczytane zostały także listy skierowane do uczestników Forum przez Panią Annę Moskwę – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Pana Leszka Bonnę – Wicemarszałka Województwa Pomorskiego, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk.

Do gości zagranicznych Forum należy zaliczyć: Aliaksandra Chasnouski Radcy, Ministra ds. Handlu Ambasady Republiki Białorusi w Rzeczpospolitej Polskiej, Ruslana Peruna, Radcy Ambasady Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej, Yermeka Sadykbekov, I Radcy Ambasady Kazachstanu w Rzeczpospolitej Polskiej.

Ważnym wydarzeniem pierwszego dnia Forum było podpisanie Umowy o współpracy pomiędzy Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą a Bałtycko-Czarnomorskim Forum Ekonomicznym. Strony uzgodniły, iż dołożą wszelkich starań na rzecz: zintensyfikowania współpracy między przedstawicielami biznesowymi basenów Mórz Bałtyckiego, Czarnego i Kaspijskiego, wspierania współpracy pomiędzy portami miast Burgas (Bułgaria), Tekirdag (Turcja), Kłajpeda (Litwa), Gdynia i Województwo Pomorskie (Polska), Batumi i Tbilisi (Gruzja), Kurik (Kazachstan), Chersoń (Ukraina), organizacji forów, wystaw i konferencji.

Drugiego dnia Forum odbył się panel „Polskie porty morskie wobec wyzwań rozwoju transportu intermodalnego, zwłaszcza w obliczu rozwoju korytarzy TEN-T i nowych szlaków komunikacyjnych państw Trójmorza”. W panelu wzięli udział: Aliaksandr Chasnouski, Radca Minister ds. Handlu, Ambasada Białorusi w Polsce Volodymyr Makukha, Wiceprezes, Baltic Chernomorskie Association Sławomir Michalewski, Wiceprezes Zarządu, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Rafał Zahorski, Pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz dr Michał Graban reprezentujący Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (SPR KTBA).

W panelu omawiano przesłanki rozwoju Europejskiej Sieci Kolejowej, VIA Carpatia oraz RailBaltica – w kontekście oceny skutków, szans i zagrożeń dla polskiego transportu i systemu społeczno-gospodarczego. Zastanawiano się nad intensyfikacją działań ukierunkowanych na zapewnienie sprawnego dostępu do polskich portów – terminali intermodalnych oraz przejść granicznych obsługujących tranzyt w kierunku wschodnim i południowym. Omawiano także zależności Nowego Jedwabnego Szlaku (kolej) i portów morskich w kontekście dylematu: Co trzeba zmienić, aby Polska nie była tylko krajem tranzytowym na szlaku na wschód-zachód?

Dr Michał Graban reprezentujący SPR KTBA omówił warunki konkurencyjności Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk w kontekście rywalizacji ze strony szlaków transportowych Wschód-Zachód oraz Korytarza Via-Carpatia. Jak wyjaśnił prelegent, chociaż polska część Korytarza BAC jest już na wykończeniu, o czym świadczą postępy w budowie autostrad i linii kolejowych, korytarz ten – jak na razie – nie do końca spełnia swoją rolę. Ruch tranzytowy (głównie do Czech i Słowacji) tym korytarzem jest na poziomie zaledwie kilku procent. Powodem są atrakcyjniejsze stawki przewozowe oferowane przez niemieckich przewoźników kolejowych, którzy wożą towary z niemieckich portów do państw Europy Środkowo-Wschodniej. Innym problemem są braki w infrastrukturze kolejowej w Polsce (niska przepustowość przejść granicznych, niska prędkość dojazdowa pociągów na poziomie 30 km/h). Konkurencją dla Korytarza Bałtyk-Adriatyk będzie także planowana trasa Via-Carpatia, która jest aktualnie budowana przez polski rząd. Trasa ta w swoim głównym przebiegu podążać będzie z Salonik w Grecji przez Bułgarię, Rumunię, Węgry, Słowację, następnie przez wschodnie województwa RP do litewskiego portu w Kłajpedzie. Port ten podlega aktualnie rozbudowie przez rząd litewski, jego przeładunki już kształtują się na poziomie przeładunków portu w Gdańsku, a ambicje portu są znacznie większe. Właścicielem portu jest duży genewski operator, który posiada swoje udziały w kilkudziesięciu portach morskich z całego świata. Poza tym z Kłajpedy odchodzą regularne połączenia kontenerowe (tzw. Viking Train) do Odessy i Kijowa, a także do Kazachstanu i Turcji. Budowa trasy Via-Carpatia pozycję litewskiego portu jeszcze bardziej umocni.

Jak powiedział M. Graban region pomorski przewodząc Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (SPR KTBA) podejmuje wiele wysiłków aby odwrócić niekorzystną sytuację i zwiększyć rangę połączeń południkowych. W tym celu Stowarzyszenie współpracuje z prywatnymi interesariuszami korytarza: portami morskimi, lotniskami, terminalami kontenerowymi, operatorami intermodalnymi, instytucjami otoczenia biznesu. Ważną inicjatywą SPR KTBA jest także akcja promocyjna i loobingowa na rzecz wydłużenia Korytarza Bałtyk-Adriatyk na Skandynawię.

Tekst: Michał Graban